Περιοδικό Αν

Γιώργος Σουρμελής

Συντάκτης Στην κατηγορία ανάμεσά μας

Ο βυθός της θάλασσας ήταν η ευτύχια της μήτρας. Άρχισα να μιλάω στο θρυλικό Στέφο, το φροντιστήριο σχεδίου προετοιμασίας για Καλών τεχνών. Ήρθε η δύναμη της ζωγραφικής
και του σχεδίου!

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να βάλουμε και εδω κείμενο,
απλα επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο.