Το Θέατρο Χαλκίδας αναζητά καλλιτεχνικό διευθυντή

Το Θέατρο Χαλκίδας (Πολιτιστικό Σωματείο) προκηρύσσει την θέση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για την περίοδο 2021-2022. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να υποβάλετε αίτηση, ακολουθήστε τη διεύθυνση: www.theatroxalkidas.gr/κδ2020 

Η/Ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής δεν έχει υποχρέωση διαμονής στον τόπο εργασίας. Έχει υποχρέωση να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν συζητούνται θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της/του, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Επίσης, έχει την υποχρέωση να παρίσταται στις εκδηλώσεις του Θ.Χ.. Η διάρκεια της θητείας της/του Καλλιτεχνικής/ού Διευθ/ας/η είναι ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Η/Ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής έχει τα εξής καθήκοντα:

• Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που έχουν να κάνουν με κάθε είδους καλλιτεχνική δημιουργία, το οποίο και αποφασίζει.

• Υλοποιεί τα εγκεκριμένα καλλιτεχνικά προγράμματα του Θ.Χ και του bio-Mechanical festival των οποίων έχει την καλλιτεχνική ευθύνη.

• Διευθύνει την Καλλιτεχνική Επιτροπή.

Απαιτούμενα προσόντα

Η/Ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής χρειάζεται:

  • να είναι πρόσωπο προερχόμενο από το χώρο του θεάτρου, με αναγνωρισμένη προσφορά και επαγγελματική εμπειρία
  • να έχει επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση καλλιτεχνικών παραγωγών
  • να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να αποδεικνύονται από προηγούμενη εμπειρία του (παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση)
  • να διακρίνεται από πνεύμα συνεργασίας, συνέπειας και αποτελεσματικότητας.

Αμοιβή:

Η θέση της/του Καλλιτεχνικής/ού Διευθ/ας/η είναι άμισθη.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου Χαλκίδας η/ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής δύναται να αποζημιωθεί για:

1. Σκηνοθεσία παραγωγής του Θ.Χ.

2. Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ του Θ.Χ.

3. Εργαστήρια

4. Σεμινάρια

Σε περίπτωση μετακίνησης της/του Καλλιτεχνικής/ού Διευθ/ας/η, άνω των 50 χιλιομέτρων (km) προβλέπεται αποζημίωση οδοιπορικών από το Θ.Χ..

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν:

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Φωτοτυπία ταυτότητας

3. Υλικό από καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Με έναν από τους εξής τρόπους

1. Ταχυμεταφορά στην έδρα του Θ.Χ. (κατόπιν συνεννοήσεως)

2. Ψηφιακό ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση: info@theatroxalkidas.gr

3. Ψηφιακά μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Θ.Χ. (www.theatroxalkidas.gr/κδ2020)

Προθεσμία υποβολής έως την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 24:00.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν:

1. Στα τηλέφωνα: 6972162440, 6980552150, 6974993021

2. Email: info@theatroxalkidas.gr

Μοιραστείτε:  

Tags: